Kancelář stavebních konstrukcí, s.r.o.
Statická, projektová a inženýrská společnost

Rychlý kontakt:

Ing. Vít Kudrnovský
společník a jednatel,
autorizovaný inženýr pro
statiku a dynamiku staveb
Telefon: +420 737 852 232
Email: info@kasko-sro.cz

Partnerská společnost:

www.ssk-sro.cz

Dobrý den,


vítáme Vás na internetových stránkách společnosti Kancelář stavebních konstrukcí, s.r.o. Společnost se zabývá projektovou činností v oboru statika staveb pozemního stavitelství. Činnost Kanceláře stavebních konstrukcí se datuje od roku 2002 (OSVČ), od roku 2007 působí jako společnost s ručením omezeným.


Odpovědnou osobou společnosti ve smyslu zákona 499/1991 Sb. o živnostenském podnikání je Ing. Kudrnovský. Ing. Kudrnovský je autorizovaným inženýrem v oboru statika a dynamika staveb a ve společnosti zastává pozici společníka a jednatele. V seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT je veden pod číslem 0008382.


Do portfolia námi poskytovaných projekčních služeb lze zahrnout:


1/ Stavebně konstrukční řešení projektové dokumentace ve stupních:


 • Studie
 • Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)
 • Dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)
 • Dokumentace pro společné povolení (DSP)
 • Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
 • Dokumentace bouracích prací (DBP)

2/ Stavebně konstrukční řešení projektové dokumentace zahrnující:


 • Betonové a železobetonové konstrukce
 • Zděné konstrukce
 • Ocelové konstrukce
 • Dřevěné konstrukce
 • Konstrukce plošného založené
 • Konstrukce hlubinného založení
 • Konstrukce spřažené a kombinované konstrukce

3/ Statické posudky objektů a jednotlivých konstrukčních prvků:


 • Novostavby stavebních objektů
 • Rekonstrukce stavebních objektů
 • Stavební úpravy stavebních objektů

4/ Autorský dozor při provádění staveb